poetry, essays and narrativas (copyright ©)

memories from the future

  • the souths blue rhapsody
  • sweet memories
  • the silence and one surprise

“…i remember quite well that somewhere i have read that mathias claudius once said “he who travels has something to tell”.
today, to travel is more than normal since there are many possibilities.
there is also another journey, a voyage you take within yourself and in my opinion it is the most wonderful one.
when you are lost within yourself, with your thoughts, you begin to embark on another journey always striving to choose the higher road.
during the time i am in vienna or in vlora, many times my wife or friends while watching me lost within myself often ask what it is that i am thinking.
my answer in these occasions is: “i am painting…”
during these moments i am traveling in my future, i meet in miscellaneous places people that i have never met on other occasions, and...
...the accomplishments of works of art are the callings of fragments of imagination and the encounters during these surprising journeys, that at one time and place will arrive in my life…”

fate velaj, april 2004

" ich erinnere mich ganz gut, irgendwo gelesen zu haben dass der spruch "wenn jemand eine reise tut, so kann er was erzählen" von mathias claudius stammt. 
heute ist es eigentlich fast normal eine reise zu unternehmen und  es gibt auch viele möglichkeiten.
gibt es auch eine reise „in mich", die meiner meinung nach auch die schönste ist. wenn du in dich selbst gehst und mit deinen gedanken eine reise führst, dann versuchst du auch den weg zu finden, der die längste perspektive hat.
wenn ich mich in wien oder vlora befinde und in meinen gedanken verliere, passiert es oft das meine freuende oder meine frau, die frage stellen: "…was denkst du gerade".
meine antwort lautete stets: „bin beim malen…"
ich reise in meine zukunft, treffe andere menschen an verschiedenen orten, erlebe verschiedene situationen und…

…die realisierung verschiedener kunstwerke ist oft die widerrufung von erinnerungen seltsamer „reisefragmente". imaginäre erlebnisse und begegnungen die irgendwo und irgendwann bei mir eintreten werden…."

fate velaj, april 2004

"…mbaj mënd fare mirë se diku kam lexuar që mathias claudius ka thënë se, "kush bën një rrugëtim ka dhe çfarë të tregojë".
sot, të bësh një rrugëtim është më se normale dhe për t'a realizuar atë, ka dhe shumë mënyra.
ka dhe një rrugëtim tjetër që është ai që bën në vetvete që për mendimin tim, është dhe më i bukuri. kur mbyllesh në vetvete dhe me mendimet e tua fillon një rrugëtim kërkon gjithmonë të zgjedhesh atë rrugë që ka dhe perspektivën më të madhe.
gjatë kohës që jam në vlore apo në vjenë, shpeshherë më ndodh që miqtë, duke më parë të humbur në vetvete më pyesnin se cfarë jam duke menduar.
përgjigja ime ne keto raste është: "po pikturoj".
...udhëtoje në kujtimet e mia, në të ardhmen time. takoj në vende të ndryshme njerëz që diku dhe dikur s'i kam njohur. përjetojë situata të tjera, dhe…

realizimi i veprave të artit janë thirjet në kujtesë të fragmenteve e përjetimeve imagjinative situatash dhe takimesh të kryera gjatë këtyre udhëtimeve të cuditeshme, që  diku dhe dikur do të vijnë në jeten time…"

fate velaj, prill 2004