poetry, essays and narrativas (copyright ©)

nuk i pashe dote gjethet te binin

 

nuk i pashë dot gjethet të binin...

 

...këtë vjeshtë, nuk e shijova dot Vjenën.

Erdha vonë.

Më vonë se ç‘e kisha dëshirën.

Nuk i pashë dot gjethet të binin...

Nuk i pashë dot pemët në ngjyrën e tyre stinore...

Përball dritares shoh vetëm trungje,

degë,

dhe, tek tuk,

disa gjethe jetime...

anemike,

që i kanë ngritur sytë drejt një qielli azmatik,

primitiv.

gri.

 

 

Vjenë, 18.11.11