poetry, essays and narrativas (copyright ©)

nuk i pashe dote gjethet te binin

...këtë vjeshtë nuk e shijova dot vjenën. erdha vonë.

më vonë se çe kisha dëshirën.

nuk i pashë dot gjethet të binin...

nuk i pashë pemët në ngjyrën e tyre stinore...

përball dritares shoh vetëm trungje,

degë dhe tek tuk disa gjethe jetime...

anemike

që i kanë ngritur sytë drejt një qielli azmatik,

primitiv.

gri.

fate velaj - vjenë, 18.11.11