opinions, analysis and interviews

Werner Faymann - Austrian Chancellor - (d, al)

  • faymann

GZ ● BKA-110.200_0069-I_1_2009_02.04.2009

 

02 Prill 2009, ora 14:52


An Herrn Fate Velaj

Grußwort anlässlich der Eröffnung des „Europa Boulevards“ in Pogradec am 20 Juni 2009 http://velaj.com/?cid=1,103,252

 

Kultur bewegt

Die Bernsteinstraße ist wohl der älteste Verkehrsweg Europas, die Via Appia die historischste aller Straßen in diesem Kontinent und der Datenhighway ist sicherlich die modernste Kommunikationsbahn, die Menschen im einundzwanzigsten Jahrhundert in Europa miteinander verbindet. In all seiner Verkehrsdichte benötigt Europa aber sicherlich einen besonderen Weg, mag er nun real als Strecke zwischen einzelnen Punkten existieren oder nur als gedachte Linie.

Die wahre Verbindung von Menschen, von Staaten und Nationen in diesem Kontinent der Freiheit ist die politische Kultur der Aufklärung, der Menschenrechte, der sozialen Gerechtigkeit sowie das unverrückbare Bekenntnis zur Freiheit der Kunst. Und diesem zukunftsweisenden Weg aus unserer gemeinsamen Geschichte fühlen wir uns alle verpflichtet. Die Idee einen „Europa Boulevard“ zu errichten dokumentiert augenscheinlich das Bekenntnis zur Universalität dieser Prinzipien.

Persönlich ist es mir leider nicht möglich an der Eröffnung dieser Kunstmeile teilzunehmen.
Ich bin aber überzeugt, dass die Straße in Pogradec mehr sein wird als ein bloßer Durchgangsweg wie so viele andere Straßen auch. Sie wird uns als Zeichen der Vernetzung daran erinnern, dass Europa tatsächlich im positiven Sinne bewegt.

Werner Faymann
Bundeskanzler der Republik Österreich

 

Werner Faymann-Kancelar i Republikës së Austrisë


Kultura vë në lëvizje.

“Bernsteinstrasse” (”rruga e Qelibarit”) është rruga më e vjetër lidhëse e Europës, „Via Appia“ më historikja e të gjitha rrugëve të këtij kontinenti, ndërsa „data highway“ është me siguri me modernia trase komunikacioni që lidh njerëzit me njeri-tjetrin në Europën e shekullit të 21.

Por në gjithë këtë dendësi trafiku Europa ka nevojë për një rrugë të veçantë, qoftë të ekzistojë realisht si një lidhje ndërmjet pikave të veçanta; apo edhe vetëm thjesht si linjë imagjinare.

Lidhja e vërtetë mes njerëzve, shteteve dhe kombeve në këtë kontinent të lirisë është kultura politike e iluminizmit, e së drejtës së njeriut, drejtësisë sociale si dhe vetëdijesimi e deklarimi i patundur i lirisë së artit.

Ndaj kësaj rruge, orientuar nga e ardhmja, trashëgimi nga historia jonë e përbashkët, ndihemi të gjithë të obliguar.

Ideja për të ndërtuar një “Europa Bulevard” dëshmon qartë besimin dhe pranimin e karakterit universal të këtyre parimeve.

Personalisht me vjen keq që nuk mund të marr pjesë në inaugurimin e këtij bulevardi arti.

Por unë jam i bindur se kjo rrugë në Pogradec do të jetë më shumë se një rrugë e thjeshtë kalimi, ashtu si dhe shume te tjera.

Ajo, si një nyje lidhëse e historisë, do të n’a kujtojë, se Europa po lëviz vërtet në sensin pozitiv.