opinions, analysis and interviews

Michael Spindelegger - Austrian Minister for Foreign Affairs - (al)

  • spindelegger
  • velaj-spindelegger

GZ BMeiA-AL.5.28.13/0001-V/2009

 

6 Aprill 2009


Mit Freude richte ich dieses Grußwort an die Stadt Pogradec, ihren Bürgermeister und all ihre Bewohner, aus Anlass der feierlichen Eröffnung des Europa-Boulevards.

Am malerischen Ohrid-See gelegen, in Reichweite einer der schönsten Kultur -und Naturerbestätten Südosteuropas, verkörpert Pogradec den Gedanken friedlicher, partnerschaftlicher Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg.

Dem Forum Weltoffen, geleitet vom Künstler Fate Velaj, einem tatkräftigen Mittler zwischen Österreich und Albanien, danke ich für seine Initiative, unsere Länder mittels seiner " 100 Schritte nach Europa" zusammenzuführen, die er gemeinsam mit Pogradec realisiert. Die geistige, kreative Dimension ist es, die unserem Europa 'eine Seele gibt', die es uns erlaubt, über die politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Bande hinaus die Menschen zusammenzuführen, gemeinsam etwas Schönes und Bleibendes zu schaffen.

Zahlreich sind die Bande zwischen Österreichern und Albanern, in der Kunst, Literatur und Musik, bei der Berufsfortbildung, dem Schulwesen, der universitären Lehre und Forschung, dem Bibliothekswesen. Das Projektbüro von Kultur Kontakt Austria, die germanistischen Institute, Stipendienprogramme für Studenten, eine Reihe öffentlicher wie privater Projekte und Investitionen, führten zu einer breiten, erfolgreichen Kooperation bei Energieversorgung, Wasserwirtschaft, Gesundheitswesen, beim Ausbau des touristischen Potentials.

Albanien spielt heute eine äußerst willkommene Rolle als Faktor konstruktiver Stabilität im westlichen Balkan und bekennt sich zu unseren gemeinsamen europäischen Werten. Für Österreich ist es daher ein Anliegen, Albanien eine 'europäische Perspektive' zu geben, und wir hoffen, dass unsere albanischen Freunde in nicht allzu ferner Zukunft unser Partner in der EU werden.

Der Europa-Boulevard versinnbildlicht dieses Streben und wird zum Ziel führen, so sich alle Beteiligten weiter bemühen, die noch bestehenden Hürden zu überwinden, und die „100 Schritte nach Europa" entschlossen zurücklegen.

Dr. Michael Spindelegger
Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten

 

Përshëndetja dërguar Fate Velaj’t me rastin e inaugurimit të projektit të tij „Europa Boulevard – 100 hapa drejt Europës“ në 20.6.2009 në Pogradec http://velaj.com/?cid=1,103,252


Eshtë kënaqësia ime që me rastin e inaugurimit të „Europa Boulevard“ t’u dergojë përshëndetjet e mia qytetit të Pogradecit dhe banorëve të tij.

Forumin Weltoffen, i drejtuar nga artisti Fate Velaj- këtij ndërmjetësi të fuqishëm ndërmjet Austrisë dhe Shqipërisë- e falenderojë që ideoi dhe realizoi në Pogradec këtë iniciativë e që i bashkon dy vendet tona me „100 hapa drejt Evropës“

I vendosur në liqenin piktoresk të Ohrit, në pikëtakimin e një nga pasurive më të bukura kulturore dhe natyrore të Evropës juglindore,  Pogradeci mishëron mendimet paqësore, bashkëpunim dhe partneritetin matanë cdo lloj kufiri.

Janë dimensionet shpirtërore si dhe ato krijuese që i japin Evropës tonë një „shpirt“ dhe që n’a mundësojnë neve t’i bashkojmë njerëzit, të krijojmë dicka të bukur e të përhershme, jashtë kornizave të politikës dhe interesave ekonomike.

Lidhjet ndërmjet Austrisë dhe Shqiperisë janë të panumërta, qofshin këto në art, letërsi e muzik, në programet shkollore, e universitete, në shkencë  ashtu si dhe në sistemin e bibliotekave. Kulture Kontakt Austria, institutet gjermane, programet e bursave për studentët, si dhe një radhë iniciativash dhe investimesh publike e private cuan në një bashkëpunim shumëpalësh e të suksesshëm në sistemin e energjitikës, të ujsjellësave, atë shëndetësor si dhe në nxitjen e potencialeve turistike.

Shqiperia luan sot një rol të mirëpritur e më se të rëndësishëm si një faktor stabiliteti në Ballkanin perëndimor si një vend që mishëron e respekton vlerat tona të përbashkëta evropiane. Prandaj, Austria e ndjenë si detyrë të sajë që Shqiperisë t’i ofrojë një „perspektivë evropiane“ dhe ne shpresojemë që miqtë tanë shqiptarë në një të ardhme jo të largët të bëhen partneri ynë në EU.

Ndërtimi i „Europa Boulevard“ e bën të dukshme dëshirën për t’a arritur këtë qëllim, dhe unë jam i bindur se me përpjekjet e të gjithëve do të kapërcehen edhe pengesat  e ngelura për të ecur të vendosur në 100 hapat e fundit drejt evropës.