opinions, analysis and interviews

Péter Balázs - Hungarian Minister for Foreign Affairs - (en, al)

  • peter balazs
  • velaj-balazs
  • original

Budapest, 16 June, 2009

Salutary words by Dr. Peter Balaz –

Hungarian Minister for Foreign Affairs

To
Mr. Fate Velaj Chairman of Forum Weltoffen International and
Mr. Artan Shkembi Mayor of Pogradec, Albania

Dear. Mr. Chairman
Dear. Mayor

I consider it a great honour to be called upon to add a few lines to the memorial album “100 steps to Europe”, an outstanding project symbolizing the common history and the unity of our old continent. Unifying Europe through culture is not only the best slogan but the best objective that anybody in Europe can sent out.

The first words that come to my mind are, therefore, the ones of gratitude, recognition and compliment to the masters of concept and realisation of the Europa Boulevard. Nothing could give a more evident proof of Albanian’s commitment to the common values and heritage in Europe than this undertaking of Pogradec on the lake Ohrid.

Immortalising in marble the 100 best known personalities of our history will, by all means confirm one’s common European identity, especially if one finds of compatriots carved in, too.
I, as a Hungarian citizen find it very flattering to see our King Mathias and the Hungarian Nobel prize winner for Literature, Imre Kertézs on the wall. The first personality’s name might non sound familiar at first glance but if you reveal his father’s name, János Hunyadi, Gjergj Kastrioti’s brother in arms, every Albanian will remember his (and his family’s) merits in the long wars against Ottoman Empire. And we sincerely thanks you for having the courage to have chosen our man of letters who, in our view, casts a particular light to the sufferings of the defenceless individual trapped by European history.
Thus, your wall is the best symbol of the Hungarian literature that is the best symbol of the European culture, the culture that unifies us.

One day Mr. Velaj’s vision will come true, I’m absolutely sure.
Of the stormy history of Europe emerged one triumphant survivor: our colourful culture. And for the youth in the Balkan’s the days of artificial separation will be over for ever. We, people in politic are working for an undivided Europe and the Pogradec spirit justifies our efforts.

Heartfelt congratulations to the creator and I wish them a well-deserved satisfaction over a well-done job.

views from the openings ceremony  http://velaj.com/?cid=1,103,252

 
albanian
fjala përshëndetëse e ministrit të  jashtëm të hungarisë  dr. peter balazs me rastin e inaugurimit të europa boulevard në pogradec.

zotit fatmir velaj- kryetar i forum weltoffen
dhe
zotit artan shkembi- kryetar i bashkise pogradec

i dashur zoti kryetar i forumit
i dashur kryebashkiak

është një nder i madh për mua që më kerkohet të shkruaj dicka në albumin “100 hapa drejt europes”, këtij projkti të shkëlqyer i cili simbolizon historinë e përbashkët si dhe bashkimin e kontinentit tonë të vjetër. bashkimi i europës nëpërmjet kulturës nuk është vetëm sllogani më i mirë por edhe qëllmi më i mire që ndonjëri në europë mund të percoj
fjalët e para që më vinë në mënd janë fjalët e falenderimit dhe mirënjohjes për mendimtaret e projektit dhe realizuesit e “europa boulevard”. asgjë nuk do të jepte më shumë prova për angazhimin e shqipërisë drejt vlerave të përbashkëta dhe pasurisë së përbashkët europjane sesa kjo sipërmarrje në pogradec mbi liqenin e ohrit
të përjetësosh në mermer emrat e 100 personaliteteve më të njojtura në evropë konfirmon padyshim identitetin e perbashkët evropian, sidomos nese gjen dhe patriotët e tu aty.

mua, si qytetar hungarez m’u bë shumë qejfi kur pashë në listë emrat e mbretit tonë mathias si dhe fituesin e cmimit nobël për letërsi imre kertézs. emri i personalitetit të parë mund të mos duket i njojtur në fillim, por nqs dikush përmend emrin e të jatit të tij, janosh huniadit, përkarhësin (vëllain në armë) të gjergj kastriotit, jam i sigurt që cdo shqiptar do tia mbaj mend emrin atij (si dhe familjes se tij) në luftën e gjatë kundër perandorisë ottomane.
ne ju falenderojmë nga zemra që keni zgjedhur njeriun tonë të letersisë i cili sipas mendimit tonë hedh dritë mbi njerinë e pambrojtur të zënë në kurth nga historia europiane. pra zgjedhja juaj është simboli më i mirë i letërsisë hungareze dhe është njëkohësisht simboli më i mirë i kulturës evopiane, i kulturës që na bashkon.

një ditë vizioni i zotit velaj do të bëhet realitet dhe për këtë jam më se i sigurtë.

nga historia plot stuhi e evropës doli një tiumfant: kultura jonë e larmishme. dhe për rininë e ballkanit ditët e ndarjes artificiale  do të mbarojne. ne, njerëzit e politikës po punojmë për një evropë të pandarë dhe shpirti i pogradecit i justifikon këto përpjekjet tona.
urimet më të përzemërta krijuesit të këtij koncepti dhe i uroj atij të gjitha kënaqësitë që sjell një punë e përfunduar me sukses.