opinions, analysis and interviews

fate velaj-the concept of 100 steps towards europe - (en, al)

Fate Velaj's concept of "100 steps to Europe"

"100 Steps towards Europe" I have called the project, the aim of which is to display the history, the way, hopes and prospects of ours continent. The project intent to display the common history of Europe, to make people more aware of it, specially the youth, and above all to display the identity in diversity of Europe in a more specific, broad and general way.

I know as well that the famous "bon mot" attributed to Jean Monnet - that if he was going to start again the European Union, he would start with culture -we think has not yet found the importance that deserves.

That is why I think that is a great idea that one of the streets of our beautiful city to be called "Europe Boulevard" and also using 4 monumental artworks and a 250m called "Walk of Europeans" we can write in marble and immortalize 100 the most known historic personalities of Europe from ancient times until today.

"… European identity is about diversity. European identity is not based on territories or ethnicity, but on shared values and culture. Europe gave the world humanism and democracy, to both of which it remains profoundly attached. But the novelty of the European project lies in the fact that respect for diversity – in terms of history, language and culture – is at the very core of Europe's culture and is its natural expression…"
- has Commission President in Berlin once said.

In regards to this project, i implemented a referendum and asked the citizens around the city who they thought were the right people to go in this wall of fame. The response and support for this project was overwhelming and the choices were starting from ancient times with Homer and other philosophers and continuing with today’s personalities on other areas of life like writers, sports personalities, politicians and humanitarian figures.

Winston Churchill once said: "They have more history as they can consume..."
If we see Balkan as a political and geographical definition, we would notice that this region has strongly influenced the history of Europe. Until the end of 20th Century the history of this region has been characterized by ethnic conflicts and political instability. In the light of these facts, often Balkan has been indentified by western countries as „Powder keg of Europe"
After the World War II, as you know, most of the states of Balkan were communist countries under the influence of Soviet Union, as it was Ex-Yugoslavia under Tito.
After Tito's death and the end of communist regime in 1989, brought so many conflicts and accumulated problems most of which were resolved by war, such as Croatia, Bosnia and the last one the war in Kosovo. So many Sovran countries were created and the last and the newest one Kosovo, we have a new map of Balkan and we see that many of this ex-communist countries are part of EU now, and many more want to be part of it.

One of these countries that want to be part of EU is Albania or "The Land of Skipetars" as it often is called by German Philosophers.
In Albania you could find traces of Roman, Byzantine Empire and Ottoman Empire, and from 1944-1991 to Enver Hoxha's communist regime. Which left a deep scare in Albanians memory and their life’s, their whole way of life were under very strict censorship.

Since 1991 Albania has been a pluralist political country and directed towards being a member of EU.

The project "100 Steps to Europe" will be aiming specially the youth as I said before, also Albania and the region youth.
In today’s day and age where youth has so few inspiring figures, where social problems are getting deeper and stronger, where every day TV and cinema are full with "Science Fiction" figures that show themselves as the real heroes, I though to give them the real heroes, to refresh the memory with these 100 historical figures to give them a real sense of direction the real role models and make them get their inspiration from them.

I will once again show to my country, the youths and the whole Balkan that history lives and the future have one colour: the blue colour of European Union.

albanian

Qëllimi i projektit „100 hapa drejt europës“ eshte të paraqes historinë, rrugën, shpresat dhe perspektivat e kontinentit tonë. Projekti ka për qëllim të paraqesë historinë e përbashkët europiane, ta vendosë atë thellë në ndërgjegjen e popullsisë në veçanti të rinisë, dhe mbi të gjitha të paraqes specifikat e çdo identiteti në një kuadër më të përgjithshëm pluralist, europian.

Une e di fare mirë se shprehja e famshme e Jean Monnet se “...nëse do t’i jepej mundësia-Jean Monnet-së të ndërtonte edhe njëherë BE, do t’a niste atë nga kultura” - akoma nuk ka gjetur jehonë.
Keshtu mendova që një rrugë të qytetit te Pogradecit ne bashkepunim me Bashkine e qytetit t’a kthej në „Europa Boulevard“ dhe me anën e 4 veprave të artit si dhe një 250 m “Walk of European” të shkruanim në mermer dhe të përjetësonim emrat e 100 personaliteve më të ndritura të historisë së kontinentit duke filluar nga kohët antike e deri në ditët e sotme.

„...ne jemi plotësisht të bindur se identiteti ynë europian është pluralist, sepse secili nga popujt ka specifikën e vet unikale e të pangatërruëshem. Njëkohësisht ajo është e pashembullt për nga larmia e tyre mbasi ajo është shprehja e traditave, dëshirave dhe ëndrrave tona...“ – ka thënë Presidenti i Komisionit Europian José Manuel Barroso.

Për të arritur një përfundim sa më të gjerë në pyetëm banoret e qytetit të cilët përzgjodhën 100 emrat më të rëndësishëm për ta, për Europën. Përfundimi tregoi se në mes të 100 evropianeve më të rëndësishëm të të gjitha kohërave, duke filluar nga kohët antike me Homer-in dhe filozofet e tjerë e duke vazhduar me mesjetën, shekullin e 20 e deri në kohët e sotme ishin përfshirë këtu shkencëtarë, muzikantë, piktorë e skulptorë, artistë e sportistë, mendimtarë e humanistë si dhe politikanë.

Winston Churchil ka thënë se: “…ata kanë më shumë histori se ç’mund te konsumojnë”.

Nëse Ballkanin do ta shihnim si një përkufizim gjeografik e politik do të vinim re se ky regjion ka ndikuar thellësisht në historinë e kontinentit. I vendosur në juglindje të tij Ballkani do të prekte kufijtë ndërmjet lindjes dhe perëndimit, ndërmjet qytetërimit romano katolik e protestant dhe ortodoks, bizantin si dhe atij muhamedan në lindje.
Deri në fund të shekullit të 20 popullsia e këtij regjioni karakterizohej nga konfliktet etnike dhe mungesa e stabilitetit politik. Duke pasur parasysh këto momente në Europën perëndimore është përkufizuar shprehja se Ballkani është „fuçi baruti“.
Direkt mbas mbarimit te luftës se 2-te botërore shumë nga vendet e Ballkanit nën influencën e Bashkimit Sovjetik u grupuan së bashku siç ishte rasti i ish Jugosllavisë së Titos.
Vdekja e Titos dhe rënia e komunizmit ne 1989 solli që shumë nga problemet e akumuluara të sillnin dhe zgjidhjet e tyre nëpërmjet konflikteve deri në ato të armatosura, siç ishin ato në Kroaci, Bosnjë e deri në Kosovë. Me krijimin e shteteve sovrane dhe së fundi, i shtetit më të ri në bote siç është Kosova kemi një hartë të re të Ballkanit dhe shohim se shumë shtete kanë hyrë tashmë në BE dhe shumë të tjera sidomos ato të Ballkanit perëndimor bëjnë përpjekje për anëtarësim në të.

Një nga këto vende është edhe Shqipëria. Në Shqipëri gjenden gjurmët e civilizimeve perandorive të ndryshme si ato romane, bizantine, osmane dhe qysh nga 1944-1991 të regjimit komunist. Regjimi komunist i Enver Hoxhës vulosi thellë në memorien e shqiptarëve dramën që vetëm ky sistem dinte të realizonte. Gjithë Shqipëria në vend të luleve dhe objekteve sociale u “zbukurua” me mbi 700.000 bunkerë të vendosura në vendet më strategjike deri brenda në qytete, shkolla e varreza me qëllimin e vetëm të krijimit te një atmosfere paranoie në popullsi mbi rrezikun imagjinar që mund t’i vinte popullatës nga perëndimi i Europës gjë qe solli dhe izolimin e plotë të vendit dhe që njihet si më absurdi dhe më i egri sistem totalitar në botë.

Qysh nga rrëzimi i murit te Berlinit dhe rënies totale të komunizmit në Evropë edhe Shqipëria është një vend pluralist dhe që synon anëtarësimin në EU.

Me anën e projektit “100 hapa drejt europës” ne duam që në veçanti t’u drejtohemi rinisë së qytetit, Shqipërisë dhe regjionit.
Në kohen e sotme ku rinia ka pak personazhe frymëzimi, ku problemet e shoqërisë bëhen akoma më të vrazhda e të dukshme, ku dita ditës kinematë e TV mbushen me figura „Since Fiction “ e që paraqiten si heronjtë e vërtetë, ku e ardhmja nuk përmbush shpresat e tyre dhe realitetin në të cilën ata rriten ne menduam të rikthejmë në kujtesë historinë, njerëzit e shquar që na kanë lenë një pasuri të madhe mendore, shkencore, artistike e kulturore. Ne menduam t’i bashkonim ndërgjegjes së rinisë së sotme ndërgjegjen dhe sakrificën e 100 njerëzve më të shquar të kontinentit në mënyrë që ata të kenë idhuj të vërtetë e të frymëzohen prej tyre.

Une dua t’i tregojë popullatës se qytetit, Shqipërisë dhe gjithë Ballkanit se historia jeton dhe se e ardhmja ka një ngjyre: atë blu të Europës së bashkuar.