opinions, analysis and interviews

fate velaj - good morning, balkan in bucharest (d, ro)

  • fate
Der Balkan ist die Heimat einer großen Zahl von Völkern, die jeweils über eine gemeinsame Kultur und Sprache verfügen.

Diese Region besaß vor Beginn unserer Zeitrechnung eine große kulturelle und wirtschaftliche Bedeutung. Die hochentwickelten Kulturen dieser Länder hinterließen u. a. in den Bereichen Kunst, Literatur, Philosophie und Staatswesen beispielhafte Spuren, die noch immer größte Bedeutung haben.

Der Balkan ist auch in kultureller und wirtschaftlicher Hinsicht stark von Unterschieden geprägt. Wer niemals in den Ländern dieser Region war, macht sich keine Vorstellung davon, wie veilfältig die Unterschiede zwischen den ethnischen Gruppen sind, die noch vor einigen Jahren Krieg geführt haben und sich jetzt Hoffnung in Richtung EU machen.

Nach dem fulminanten Start von „Good morning, Balkan” voriges Jahr in Athen sehe ich die Ausstellung in Bukarest als eine gute Möglichkeit an, die Herausforderungen, die Hoffnungen und die neue Bedeutung Südosteuropas zu zeigen. Sie bietet auch Gelegenheit, über die kulturellen Fortschritte des heutigen Balkans zu informieren und gibt Anlaß zur Bereicherung und Vertiefung der kulturellen Beziehungen zwischen den Staaten dieser Region und Österreich.

Würde ich mich fragen, was der Balkan heute am meisten benötigt, würde ich sofort antworten: eine klare Vision. Ich bin tief überzeugt, dass die Künstler die besten Visionen haben und die beste Perspektive vermitteln können. In diesem Sinne möchte ich mich wieder bei allen Künstlern bedanken, die bereit waren, unseren Weg durch die Balkanländer weiterzugehen. Außerdem möchte ich mich ganz herzlich beim Bukarester Nationalmuseum Cotroceni bedanken, das uns die Möglichkeit gab, im Rahmen einer weiteren wunderschönen Etappe unserer Reise die Ausstellung in dessen Räumlichkeiten zu präsentieren.

Fatmir Velaj
Forum Weltoffen Vorsitzender

Balcanii sunt vatra unui mare număr de popoare, care dispun mai mult decât de o cultură şi o limbă comună.

Această regiune a avut, încă dinnainte de începutul erei noastre, o mare însemnătate culturală şi economică. Culturile foarte dezvoltate ale acestor ţări au lăsat moştenire, printre altele, în domeniile culturii, literaturii, filozofiei şi politicii mărturii exemplare, a căror importanţă rămâne până în ziua de azi deosebit de mare.

Balcanii sunt, de asemenea, puternic marcaţi de diferenţe, atât culturale cât şi politice. Cel care nu a fost niciodată în ţările acestei regiuni nu-şi poate închipui cât de variate sunt diferenţele între grupurile etnice, grupuri care acum câţiva ani se războiau între ele şi care la momentul actual îşi îndreaptă speranţele în direcţia UE.

După succesul fulminant al iniţiativei „Good morning, Balkan“, care a debutat anul trecut cu expoziţia de la Atena, văd în evenimentul de anul acesta de la Bucureşti un bun prilej de a evidenţia care sunt provocările, speranţele şi noua importanţă a Europei de Sud-Est. Ea oferă, de asemenea, posibilitatea de a pune la dispoziţie informaţii despre progresele culturale ale Balcanilor de astăzi şi prilejuieşte  îmbogăţirea şi adâncirea relaţiilor culturale între statele acestei regiuni şi Austria.

Dacă mi-aş pune întrebarea: „De ce au nevoie Balcanii cel mai mult în ziua de astăzi?“, aş răspunde imediat: de o viziune clară. Sunt ferm convins, că artiştii au viziunile cele mai bune şi ar putea indica perspectiva cea mai bună. În acest sens doresc să mulţumesc din nou tuturor artiştilor care au acceptat să urmeze în continuare drumul nostru prin ţările balcanice. De asemenea, doresc să mulţumesc în mod deosebit Muzeului Naţional Cotroceni din Bucureşti, care – în cadrul acestei noi şi minunate etape a călătoriei noastre - ne-a oferit posibilitatea de a prezenta expoziţia în spaţiile lui.

Fatmir Velaj
Preşedinte al Forumului „Weltoffen“ (O lume deschisă)