opinions, analysis and interviews

luan mulliqi – direktor der national galerie kosovos (d, al)

  • luan

Prishtine,2 Mai 2006

Kunst und Kultur sind immer noch die interessantesten und natürlichsten Formen der Verbindungen zwischen Menschen und Völkern und deren Kommunikation untereinander. Natürlich wäre eine solche Kommunikation ohne die fruchtbare Arbeit der Künstler, die von einem Land ins andere ziehen und ihre Erfahrungen, welche sich im Laufe der Zeit ändern, sowie das Reale und Ireale mitbringen indem sie geographische Grenzen überwinden und somit die Kultur zum blühen bringen.
 
Selbst der Titel dieser Ausstellung ,,Good Morning Balkan" ist eine Fortsetzung der Kommunikation, während eines neuen Atemzugs, in unserer Region.
Dieses Projekt mit diesem optimistischen Titel hat als Ziel den Wiederaufbau der normalen kulturellen Kommunikationsbrücken, welche in dieser Integrationsperiode für uns sehr wichtig sind.Die teilnehmenden Künstler zeigen in einem Raum ihre individuellen Visionen und Werke und bereichern somit das kulturelle Mosaik des Balkans.
 
Die Ausstellung, die die Zentren unserer Region besucht, stärkt unsere Kommunikation und macht Hoffnung auf einen wärmeren Morgen in der Zukunft für uns alle.
 
Es ist eine Ehre für unsere Institution an diesem Projekt, welches nach Griechenland, Rumänien und Albanien nun auch im Kosovo, in diesem warmen Monat Mai, halt macht, teilzunehmen

Luan Mulliqi – Direktor der National Galerie Kosovos


Arti dhe kultura ende mbesin lidhjet më interesante dhe më natyrore në mes njerëzve e popujve të cilët kanë komunikuar me shekuj mes vedi. Sigurisht se ky komunikim do të ishte i mangët pa nektarin e artistëve  të cilët duke shtegtuar nga një vend në vendin tjetër kanë sjellë përvojat e ndërrimit të rregullave të kohës, të reales dhe ireales duke tejkaluar kufijtë gjeografik, dhe duke krijuar hibridizimin kulturor.

Vet titulli i kësaj ekspozite “Good Morning, Ballkan” është një vazhdimësi e komunikimit në një frymë të re të rajonit. Ky projekt me titull kaq optimist tenton që të vazhdon rindërtimi i urave normale të komunikimit kulturor për të cilën aq shumë kemi nevojë në këtë periudhë të integrimeve. Artistët pjesëmarrës të kësaj ekspozite të mbledhur në një sallë nga vendet e ndryshme, secili me vizionet individuale specifike në veprat e tyre po pasurojnë edhe më shumë mozaikun kulturor të Ballkanit.

Vetë fakti se kjo ekspozitë e cila po shtegton në qendrat e rajonit forcon komunikimin tonë dhe sjell shpresa për një mëngjes më të ngrohtë për të gjithë ne në të ardhmen.

Është kënaqësi e posaçme për institucionin tonë që edhe ne jemi pjesëmarrës i këtij projekti i cili pas udhëtimit nga Rumania, Greqia dhe Shqipëria do të ndalet edhe te ne në Kosovë për më shumë se dy javë, gjatë këtij muaji të ngrohtë të majit.

Luan Mulliqi – drejtor i GAK-së