poetry, essays and narrativas (copyright ©)

vlora

"vlora, qyteti poshtë kaninës"
fate velaj, tetor 2012